Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Dnia 13-12-2012 godz. 14:04:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10