Narzędzia:

Dnia 26-11-2020 godz. 18:07:07

Za: 48 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 12