Narzędzia:

Dnia 26-11-2020 godz. 10:02:48

Za: 39 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 36