Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Dnia 28-10-2020 godz. 21:54:55

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 49 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3