Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:49:04

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3