Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:47:27

Poprawka 104

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1