Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:45:52

Poprawka 99, 115

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1