Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:45:15

Poprawka 93

Za: 92 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2