Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:44:42

Poprawka 92

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2