Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:44:07

Poprawka 91

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1