Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:43:32

Poprawka 90

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1