Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:42:59

Poprawka 88

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3