Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:41:41

Poprawka 86

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2