Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:40:47

Poprawka 85

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2