Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:37:39

Poprawka 1-35, 37, 39-44, 46-83, 89, 94-98, 103, 105-113, 117, 118

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2