Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackiej

Dnia 28-10-2020 godz. 21:33:44

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 94 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2