Narzędzia:

Dnia 28-10-2020 godz. 12:32:21

Za: 48 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10