Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

Dnia 28-10-2020 godz. 10:30:55

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15