Narzędzia:

Dnia 28-10-2020 godz. 10:04:01

Za: 54 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 17