Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 27-10-2020 godz. 20:38:51

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3