Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 27-10-2020 godz. 20:38:13

Poprawka 5

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4