Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 27-10-2020 godz. 20:36:19

Poprawka 3

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4