Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 27-10-2020 godz. 20:35:31

Poprawka 2

Za: 43 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5