Narzędzia:

Dnia 27-10-2020 godz. 16:03:30

Za: 51 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 29