Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 27-10-2020 godz. 01:16:55

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 45 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12