Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 01:05:26

Poprawka 45

Za: 48 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6