Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 01:03:32

Poprawka 42

Za: 51 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 7