Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 01:00:40

Poprawka 39

Za: 48 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7