Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:57:16

Poprawka 36

Za: 49 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7