Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:50:31

Poprawka 30

Za: 85 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 7