Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:48:20

Poprawka 28

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7