Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:44:36

Poprawka 25

Za: 48 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7