Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:43:35

Poprawka 24

Za: 47 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6