Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:40:03

Poprawka 21

Za: 16 Przeciw: 74 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 7