Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:38:34

Poprawka 20

Za: 88 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9