Narzędzia:

Dnia 26-10-2020 godz. 18:05:59

Za: 47 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 17