Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:34:35

Poprawka 16

Za: 47 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7