Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:33:26

Poprawka 15

Za: 5 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8