Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:31:51

Poprawka 14

Za: 50 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6