Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:29:36

Poprawka 11

Za: 48 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7