Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:28:39

Poprawka 10

Za: 3 Przeciw: 89 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 6