Narzędzia:

Dnia 26-10-2020 godz. 17:05:44

Za: 55 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 21