Narzędzia:

Dnia 13-10-2020 godz. 09:06:28

Za: 54 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 18