Narzędzia:

Dnia 29-09-2020 godz. 11:07:10

Za: 50 Przeciw: 13 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 13