Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackiej

Dnia 11-09-2020 godz. 13:21:02

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5