Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 11-09-2020 godz. 14:12:15

Poprawka 4

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 47 Nie głosowało: 4