Narzędzia:

Dnia 11-09-2020 godz. 09:11:37

Za: 45 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 28