Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 11-09-2020 godz. 13:53:47

Poprawka 3, 20

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4