Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 11-09-2020 godz. 13:49:10

Poprawka 1, 2

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5