Narzędzia:

Ustawa o odpadach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:39:14

Poprawka 7, 9, 21, 24

Za: 92 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7